[1]
Z. Zyglewski, „Wyznaczenie pasa drogi granicznej, strefy nadgranicznej i pasa granicznego w województwie poznańskim (1946–1950)”, SG, nr 11, s. 88–106, kwi. 2024.