[1]
P. . Eberhardt, „Od historycznej do etnicznej Polski. Od wizji Oskara Żebrowskiego do projektu Czesława Jankowskiego”, SG, nr 9, s. 7–20, sty. 2022.