[1]
S. Kwiatkowski, „Marek Okoń: Organizacja kościelna w przedreformacyjnej prepozyturze «wkrzańskiej». Studium historyczno-osadnicze, Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego, Łuków 2017, ss. 272 + aneks fotograficzny (ss. 207), 4 mapy”, SG, nr 8, s. 239–242, lis. 2020.