[1]
A. Wilk, „Zmiany w rozmieszczeniu i strukturze ludności łemkowskiej na terenie powiatu nowosądeckiego w latach 1900–1947”, SG, nr 8, s. 58–77, lis. 2020.