Zyglewski, Z. (2024) „Wyznaczenie pasa drogi granicznej, strefy nadgranicznej i pasa granicznego w województwie poznańskim (1946–1950)”, Studia Geohistorica, (11), s. 88–106. doi: 10.12775/SG.2023.05.