Eberhardt, P. . (2022) „Od historycznej do etnicznej Polski. Od wizji Oskara Żebrowskiego do projektu Czesława Jankowskiego”, Studia Geohistorica, (9), s. 7–20. doi: 10.12775/SG.2021.01.