Opyrchał, L., Opyrchał, U. i Nahnybida, R. (2020) „Wybrane rękopiśmienne plany Kamieńca Podolskiego”, Studia Geohistorica, (8), s. 78–95. doi: 10.12775/SG.2020.05.