Słoń, M. i Zachara-Związek, U. (2019) „The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition”, Studia Geohistorica, (6), s. 206–220. doi: 10.12775/SG.2018.14.