Zyglewski, Zbigniew. 2024. „Wyznaczenie Pasa Drogi Granicznej, Strefy Nadgranicznej I Pasa Granicznego W województwie poznańskim (1946–1950)”. Studia Geohistorica, nr 11 (kwiecień):88-106. https://doi.org/10.12775/SG.2023.05.