de la Fuente de Pablo, Pablo. 2024. „San Miguel De Colera: Polityka Terytorialna I Kolonizacja Wiejska W Hiszpanii Za czasów Karola III (1768–1771)”. Studia Geohistorica, nr 11 (kwiecień):20-36. https://doi.org/10.12775/SG.2023.02.