Eberhardt, Piotr. 2022. „Od Historycznej Do Etnicznej Polski. Od Wizji Oskara Żebrowskiego Do Projektu Czesława Jankowskiego”. Studia Geohistorica, nr 9 (styczeń):7-20. https://doi.org/10.12775/SG.2021.01.