Kwiatkowski, Stefan. 2020. „Marek Okoń: Organizacja kościelna W Przedreformacyjnej Prepozyturze «wkrzańskiej». Studium Historyczno-Osadnicze, Łukowskie Towarzystwo Regionalne Im. Jana Stanisława Majewskiego, Łuków 2017, Ss. 272 + Aneks Fotograficzny (ss. 207), 4 Mapy”. Studia Geohistorica, nr 8 (listopad):239-42. https://doi.org/10.12775/32073.