Opyrchał, Leszek, Urszula Opyrchał, i Rusłan Nahnybida. 2020. „Wybrane rękopiśmienne Plany Kamieńca Podolskiego”. Studia Geohistorica, nr 8 (listopad):78-95. https://doi.org/10.12775/SG.2020.05.