Słoń, Marek, i Urszula Zachara-Związek. 2019. „The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition”. Studia Geohistorica, nr 6 (luty):206-20. https://doi.org/10.12775/SG.2018.14.