ZYGLEWSKI, Z. Wyznaczenie pasa drogi granicznej, strefy nadgranicznej i pasa granicznego w województwie poznańskim (1946–1950). Studia Geohistorica, [S. l.], n. 11, p. 88–106, 2024. DOI: 10.12775/SG.2023.05. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/49862. Acesso em: 19 maj. 2024.