KWIATKOWSKI, S. Marek Okoń: Organizacja kościelna w przedreformacyjnej prepozyturze „wkrzańskiej”. Studium historyczno-osadnicze, Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego, Łuków 2017, ss. 272 + aneks fotograficzny (ss. 207), 4 mapy. Studia Geohistorica, [S. l.], n. 8, p. 239–242, 2020. DOI: 10.12775/32073. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/32073. Acesso em: 27 sty. 2022.