KLÍR, T. Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Mapy. Plany, cz. 2: Komentarz. Indeksy, red. Krzysztof Chłapowski, Marek Słoń, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, pp. 502. Studia Geohistorica, [S. l.], n. 8, p. 237–238, 2020. DOI: 10.12775/32072. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/32072. Acesso em: 25 sty. 2022.