Zyglewski, Z. (2024). Wyznaczenie pasa drogi granicznej, strefy nadgranicznej i pasa granicznego w województwie poznańskim (1946–1950). Studia Geohistorica, (11), 88–106. https://doi.org/10.12775/SG.2023.05