de la Fuente de Pablo, P. (2024). San Miguel de Colera: polityka terytorialna i kolonizacja wiejska w Hiszpanii za czasów Karola III (1768–1771). Studia Geohistorica, (11), 20–36. https://doi.org/10.12775/SG.2023.02