Nieścioruk, K. . (2022). Atlas Wyszehradzki – Visegrad Atlas, red. Przemysław Śleszyński, Konrad Czapiewski, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2021, ss. 303. Studia Geohistorica, (9), 232–234. Pobrano z https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37184