Rutkowski, H. (2022). Odpowiedź Henryka Rutkowskiego. Studia Geohistorica, (9), 180. Pobrano z https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37174