Kowalski, M. (2020). Piotr Eberhardt (1935–2020). Studia Geohistorica, (8), 269–270. https://doi.org/10.12775/32080