Musiaka, Łukasz. (2020). Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej „Przestrzenny Wymiar Badań Dziedzictwa Kulturowego” – Łódź, 14–15 listopada 2019 r. Studia Geohistorica, (8), 263–265. https://doi.org/10.12775/32078