Ostafin, K., Troll, M., Kaim, D., & Taczanowski, J. (2020). Problem doboru jednostek odniesienia przestrzennego w integracji danych z drugiej połowy XIX i początku XX w. z terenów Galicji i Śląska Austriackiego. Studia Geohistorica, (8), 194–212. https://doi.org/10.12775/SG.2020.09