Salina, A. (2020). Zegrzyńskie spisy parafian z 1786 i 1787 r. – edycja źródła. Studia Geohistorica, (8), 96–157. https://doi.org/10.12775/SG.2020.06