Wilk, A. (2020). Zmiany w rozmieszczeniu i strukturze ludności łemkowskiej na terenie powiatu nowosądeckiego w latach 1900–1947. Studia Geohistorica, (8), 58–77. https://doi.org/10.12775/SG.2020.04