Kupiec, M., & Olejniczak, M. (2020). Struktura militarnego krajobrazu pozycji umocnionej z drugiej wojny światowej na przykładzie wybranych odcinków Pozycji Pomorskiej. Studia Geohistorica, (8), 26–44. https://doi.org/10.12775/SG.2020.02