Słoń, M., & Zachara-Związek, U. (2019). The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition. Studia Geohistorica, (6), 206–220. https://doi.org/10.12775/SG.2018.14