(1)
Zyglewski, Z. Wyznaczenie Pasa Drogi Granicznej, Strefy Nadgranicznej I Pasa Granicznego W województwie poznańskim (1946–1950). SG 2024, 88-106.