(1)
de la Fuente de Pablo, P. San Miguel De Colera: Polityka Terytorialna I Kolonizacja Wiejska W Hiszpanii Za czasów Karola III (1768–1771). SG 2024, 20-36.