(1)
Rutkowski, H. Odpowiedź Henryka Rutkowskiego. SG 2022, 180.