(1)
Eberhardt, P. . Od Historycznej Do Etnicznej Polski. Od Wizji Oskara Żebrowskiego Do Projektu Czesława Jankowskiego. SG 2022, 7-20.