(1)
Rutkowski, H. O Dokumencie Z Roku 1358 Raz Jeszcze. SG 2020, 215-219.