(1)
Wilk, A. Zmiany W Rozmieszczeniu I Strukturze ludności łemkowskiej Na Terenie Powiatu nowosądeckiego W Latach 1900–1947. SG 2020, 58-77.