(1)
Słoń, M.; Zachara-Związek, U. The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition. SG 2019, 206-220.