[1]
Zyglewski, Z. 2024. Wyznaczenie pasa drogi granicznej, strefy nadgranicznej i pasa granicznego w województwie poznańskim (1946–1950). Studia Geohistorica. 11 (kwi. 2024), 88–106. DOI:https://doi.org/10.12775/SG.2023.05.