[1]
Eberhardt, P. 2022. Od historycznej do etnicznej Polski. Od wizji Oskara Żebrowskiego do projektu Czesława Jankowskiego. Studia Geohistorica. 9 (sty. 2022), 7–20. DOI:https://doi.org/10.12775/SG.2021.01.