[1]
Musiaka, Łukasz 2020. Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej „Przestrzenny Wymiar Badań Dziedzictwa Kulturowego” – Łódź, 14–15 listopada 2019 r. Studia Geohistorica. 8 (lis. 2020), 263–265. DOI:https://doi.org/10.12775/32078.