[1]
Kwiatkowski, S. 2020. Marek Okoń: Organizacja kościelna w przedreformacyjnej prepozyturze „wkrzańskiej”. Studium historyczno-osadnicze, Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego, Łuków 2017, ss. 272 + aneks fotograficzny (ss. 207), 4 mapy. Studia Geohistorica. 8 (lis. 2020), 239–242. DOI:https://doi.org/10.12775/32073.