[1]
Opyrchał, L., Opyrchał, U. i Nahnybida, R. 2020. Wybrane rękopiśmienne plany Kamieńca Podolskiego. Studia Geohistorica. 8 (lis. 2020), 78–95. DOI:https://doi.org/10.12775/SG.2020.05.