[1]
Słoń, M. i Zachara-Związek, U. 2019. The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition. Studia Geohistorica. 6 (luty 2019), 206–220. DOI:https://doi.org/10.12775/SG.2018.14.