1.
KŁUDKIEWICZ, Kamila. Mała konstelacja pomorskich zbieraczy: Recenzja książki „Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze” Dobromiły Rzyskiej-Laube. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo [online]. 30 grudzień 2023, T. 54, s. 155–165 . [udostępniono 18.5.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ZiK.2023.005.