1.
GRALIŃSKA-GRUBECKA, Aleksandra. Zastosowanie realkalizacji w konserwacji zabytków wykonanych ze zbrojonej zaprawy cementowej i betonu. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo [online]. 25 listopad 2019, T. 49, s. 319–337. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ZiK.2018.012.