1.
GERON, Małgorzata. Wizja miasta w twórczości Leona Chwistka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo [online]. 1 czerwiec 2010, T. 39, s. 59–84. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZiK.2010.009.