1.
MARKOWSKI, Dariusz. Wprowadzenie. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo [online]. 1 czerwiec 2010, T. 39, s. 7–14. [udostępniono 8.12.2022]. DOI 10.12775/2038.