1.
ROZNERSKA-ŚWIERCZEWSKA, Ewa. Prace badawcze, stabilizacyjne i konserwatorskie prowadzone przez prof. dr Marię Roznerską przy malowidle ściennym Sąd Ostateczny z absydy zachodniej w archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo [online]. 1 październik 2011, T. 42, s. 15–24. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ZiK.2011.011.