1.
KULPIŃSKA, Katarzyna. Autoportret artystki w polskiej grafice na tle wizerunków własnych graficzek europejskich i amerykańskich z lat dwudziestych–trzydziestych XX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo [online]. 15 grudzień 2016, T. 47, s. 221–247. [udostępniono 27.11.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ZiK.2016.008.