1.
SZCZEPIŃSKA, Kinga. Historia, stan aktualny i potrzeby konserwatorskie wyposażenia kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu. Rozważania na kanwie prac przeprowadzonych w latach 2008–2015. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo [online]. 15 grudzień 2016, T. 47, s. 169–199. [udostępniono 20.3.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZiK.2016.006.