1.
WAWRZAK, Małgorzata. Piękne i szkaradne. Motyw maski na drodze rozwoju i transmisji nowożytnej groteski. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo [online]. 20 czerwiec 2016, T. 46, s. 155–181. [udostępniono 29.1.2022]. DOI 10.12775/AUNC_ZiK.2015.006.