Grajewski, C. „Księgi Liturgiczne Brata Feliksa Trzcińskiego”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, t. 51, kwiecień 2021, s. 71-82, doi:10.12775/AUNC_ZiK.2020.003.